– Over de fotoboekjes

“Vrouw in beeld”
Inleiding

Bij de (taal)lessen en andere edukatieve en vormingsaktiviteiten voor buitenlandse vrouwen wordt door deelneemsters en begeleidsters intensief gebruik gemaakt van informatief visueel materiaal: foto’s tekeningen, konkrete voorwerpen e.d. In de praktijk blijkt dan dat goed visueel, informatief materiaal, afgestemd op de leef- en ervaringswereld van Buitenlandse vrouwen, niet of nauwelijks op de markt is.
Dit was een constatereing in 1985, maar sinds die tijd is hierin weinig verandering gekomen. Hulpverleners in het veld hebben nog steeds de behoefde aan goed visueel informatief materiaal.
Omdat Liesbet Zikkenheimer het van groot belang acht dat ook voor deze groep goed lees-, kijk- en luistermateriaal beschikbaar komt, ontwikkelde zij een reeks informatieve beeldverhalen met als reekstitel: “Vrouw in Beeld”. Deze uitgaven zijn bedoeld voor in Nederland wonende vrouwen van verschillende nationaliteiten.
Het idee is ontwikkeld in het kader an een onderzoek, dat in 1984 en 85 is uitgevoerd op het terrein van visueel/informatief beeldmateriaal voor Turkse en Marokkaanse vrouwen.

De opzet van de reeks

In zwart/wit foto’s wordt, per thema een informatief verhaal in beeld gebracht, in de beleveingssfeer van buitenlandse vrouwen. iedere handeling in het verhaal wordt uitgebeeld op één foto, die een dubbele pagina beslaat. De uitgebeelde fases in het verhaal volgen dicht op elkaar, zodat het beeldverhaal bijna voor zich spreekt. Een korte eenvoudige tekst in verhalende vorm sluit hierbij aan. Ieder boekje is uitgegeven zowel in de Nederlandse, de Turkse en de Arabische taaal, als ingesproken op een kassettebandje in de Berbertaal.

De opbouw in taalniveau

De eerste drie boekjes kunnen gekenmerkt worden als beginnende leesboekjes. Er is gebruik gemaakt van een eenvoudige spelling, er worden geen hoofdletters en leestekens gebruikt, de tekst bestaat uit korte niet samengestelde zinnen, er wordt hoofdzakelijk tegenwoordige tijd en voltooid tegenwoordige tijd gebruikt.
De volgende boekjes zijn op een hoger nivo geschreven. oa. is de spelling uitgebreid, hoofdletters en leestekens zijn ingevoerd, er worden samengestelde zinnen geïntroduceerd en de voltooid verleden tijd wordt in enkele werkwoordsvormen gebruikt.
De opbouw van de verschillende nivo’s wil niet zeggen dat een beginnende lezers na de eerste drie boekjes toe is aan de volgnede drie. Daartoe zullen taallessen uit bestaande methodes als onderbouw noodzakelijk zijn.
Het beeldmateriaal kan dan wel gebruikt worden als ondersteunind visueel materiaal bij een bepaald thema.

De serie is geen lesmethode, maar informatief kijk-, lees- en luistermateriaal dat op diverse manieren, zowel individueel als in groepsverband, gebruikt kan worden. enkele voorbeelden hiervan: