– Inhoud van de handleiding

7 Inleiding
– voor wie
– over het doel
– over de inhoud
– termen

11 Omschrijving van het probleem
– onze op tekst gerichte maatschappij
– systemen van informatie overdracht botsen
– zonder woorden
– samenvatting

17 Hoe bekijken wij afbeeldingen
– gereduceerde prikkel
– leerproces van coderen en decoderen
– culturele invloeden op de interpetatie
– realistisch contra abstract
– samenvatting

29 Waaraan moet goed visueel materiaal voldoen?
– de beschrijving van afbeeldingen is niet eenduidig
– verschillende gebruiksdoelen
– beginnende lezers van beeld
– kwaliteitseisen ten aan zien van de inhoud
– het leesproces van teksten en van het totaal
– samenvatting

58 De aanwijzingen samengevat
– inleiding
– kwaliteitseisen ten aanzien van de inhoud
– aanwijzingen die voortkomen uit het leesproces van plaatjes
– de vormgeving van teksten en van het totaal

62 De praktijk
– selecteren
– ontwerpen

65 Slotbeschouwing
– veel gebruikte woorden
– literatuur

Deze handleiding kun je lenen via het Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV).
Zoek op auteur “Zikkenheimer”