Over Vrouw in Beeld

Van 1984 tot 1986 deed Liesbet Zikkenheimer uitgebreid onderzoek naar beeldmateriaal. De centrale vraag waar ze zich mee heeft bezig gehouden was, of je door middel van beeldmateriaal kunt communiceren met buitenlandse vrouwen met een niet westerse achtergrond, die ook nog veelal analfabeet zijn. Naast een uitgebreide literatuurstudie heeft ze ook nog een onderzoek uitgevoerd onder Turkse en Marokkaanse vrouwen in Nederland. Het eindresultaat is neergelegd in een uitgebreid rapport, maar voor mensen in de praktijk is er naar aanleiding van deze resultaten ook een handzaamboekje geschreven: “Beeldmateriaal en Buitenlandse vrouwen”. Daarnaast heeft ze op basis van haar bevindingen 6 titels uitgegeven van foto-verhalenboekjes, die gebruikt kunnen worden om met allochtone vrouwen te communicieren. Deze boekjes zijn verschenen onder de serie titel: “Vrouw in Beeld”. Op deze site wordt meer verteld over dit project.